• SUPBA-2.jpg
  • supba.jpg

2percenta SUPSV

social facebook box blue

Pripravujeme

  • 15.02.2024   Deň otvorených dverí

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBAVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO fotografikavirtual

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 20 hostí 
MASMEDIÁLNA TVORBA PDF Tlačiť E-mail
Pondelok, 20 Február 2012 20:46

8635 M MASMEDIÁLNA TVORBA

masmedialnaPripravuje žiakov v oblasti výtvarnej a slovesnej zložky audiovizuálnych a printových médií. Absolventi študijného odboru nájdu široké pôsobenie v oblasti mediálnej sféry, pri vytváraní mediálnych komunikátov, pri ich príprave, tvorbe, produkcii, v mediálnych inštitúciách a podnikateľských subjektoch. Môžu pôsobiť napr. ako  scenáristi, dramaturgovia, redaktori a moderátori. Uplatnia sa vo výrobných štáboch filmových a televíznych programov, ako odborníci v tvorbe audiovizuálnych diel, tvorcovia internetových médiá, pracovníci reklamných agentúr.movie

Vyučovacie predmety:

  • všeobecnovzdelávacie: slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, etická výchova alebo náboženská výchova, občianska náuka, dejepis, matematika, fyzika, informatika, telesná výchova;
  • odborné: ekonomika, manažment a marketing v masmédiách, masmediálne právo a etika, dejiny výtvarnej kultúry, dejiny filmu, rozhlasu a televízie, grafika a webdizajn, technológia tvorby v masmédiách, moderovanie v rozhlase a televízii, výtvarná príprava,  fotografický ateliér, videotvorba, ateliérová tvorba, umelecká prax.

Vedenie odboru: Mgr. Erik Binder, PhD.

Podmienky prijatia: úspešné vykonanie talentových prijímacích skúšok
Dĺžka prípravy: 4 roky
Spôsob ukončenia: maturitná skúška

Maturitná skúška vo všetkých študijných odboroch pozostáva zo skúšok z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra,
  • anglický jazyk,
  • teoretická časť odborných predmetov – témy obsahujú súhrn poznatkov zo všetkých teoretických odborných predmetov,
  • praktická časť odborných predmetov – návrh a realizácia praktickej práce podľa zamerania odboru vrátane jej obhajoby.