• supba.jpg
 • SUPBA-2.jpg

2percenta SUPSV

social facebook box blue

Pripravujeme

 • 15.02.2024   Deň otvorených dverí

Študijné odbory

ANIMOVANÁ TVORBAOBRAZOVÁ A ZVUKOVÁ TVORBA - KAMERA, ZVUK, STRIHSCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - KOSTÝMOVÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MAĽBA A DEKORAČNÁ TVORBASCÉNICKÉ VÝTVARNÍCTVO - MASKÉRSKA TVORBAMASMEDIÁLNA TVORBAVÝTVARNÉ SPRACÚVANIE KOVOV A DRAHÝCH KAMEŇOV ZAMERANIE - ZLATNÍCTVO A STRIEBORNÍCTVO fotografikavirtual

vos

Pridružené školy UNESCO

unesco

Slovensko, krajina v srdci Európy

SKvSE2012

TV-VÍZIA - internetová televízia

logo-vizia-tv

International Education Society

International Education Society

Kto je online

Máme online 17 hostí 
Vyššie odborné štúdium PDF Tlačiť E-mail
Štvrtok, 10 Január 2019 20:54

 

Education-PNG-03

Škola umeleckého priemyslu ponúka

vyššie odborné štúdium


v študijných odboroch:

 1. 8636 Q  Filmová a mediálna tvorba
 2. 8630 Q  Animovaná tvorba
 3. 8609 Q  Textilný dizajn
 4. 8639 Q  Grafika vizuálnych komunikácií

 


 • FORMA ŠTÚDIA

denné pomaturitné vyššie odborné štúdium

 • VSTUPNÉ POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

dosiahnuté úplné stredné všeobecné vzdelanie s maturitou alebo úplné stredné odborné vzdelanie s maturitou ISCED 3A

 • SPÔSOB UKONČENIA ŠTÚDIA

absolventská skúška

 • DOKLAD O DOSIAHNUTOM VZDELANÍ

vysvedčenie o absolventskej skúške, absolventský diplom s právom používať titul DiS. (Diplomovaný špecialista)

 • POSKYTNUTÝ STUPEŇ VZDELANIA

vyššie odborné vzdelanie ISCED 5B (terciárne)

 


 


8636Q FILMOVÁ A MEDIÁLNA TVORBA


Odborný profil absolventa

 

Absolventi štúdia sú schopní vykonávať tvorivú činnosť v oblasti filmovej a mediálnej tvorby a orientovať sa v profesionálnom svete audiovízie. Majú znalosti a profesionálne zručnosti v používaní filmovej reči, terminológie a techník. Disponujú znalosťami z dejín filmu a audiovizuálnych médií, filmovej réžie, produkcie a filmovej výroby. Získavajú esteticko-remeselné minimum filmovej a televíznej výroby v predmetoch strihová a zvuková skladba, obrazové techniky a technológie, dramaturgia a scenáristika, postprodukcia a distribúcia diel. Sú oboznámení s tvorbou a problematikou PR (Public Relations), etiky v masmédiách, reklamy a marketingu. Majú praktické skúsenosti a vedomosti z oblasti tvorby rozličných filmových produktov a autorskej tvorby. Sú schopní samostatne realizovať videá, komplexné audiovizuálne diela a filmy. Ovládajú terminológiu odboru v anglickom jazyku.

 

  

8630Q ANIMOVANÁ TVORBA

 


Odborný profil absolventa

 

Po absolvovaní štúdia disponujú absolventi teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami v práci s prostriedkami televíznej a filmovej technológie a animácie. Majú profesionálne znalosti a zručnosti v predmetoch 2D animácia, 3D animácia, vizuálne efekty, scenáristika, dramaturgia, réžia, strih, zvuk, produkcia a distribúcia audiovizuálneho animovaného diela. Získavajú prehľad v teórii dejín umenia, právnych normách v audiovizuálnej oblasti. Ovládajú terminológiu odboru v anglickom jazyku.

 

 8609Q TEXTILNÝ DIZAJN

 

Odborný profil absolventa

Absolventi štúdia majú znalosti z dejín a teórie výtvarného umenia, dejín odevu, histórie i súčasných podôb a trendov odevného a textilného dizajnu a technologické vedomosti z odevnej praxe.  Vedia využívať kreatívnu kresliarsku štylizáciu a ovládajú módnu kresbu. Počas štúdia získavajú zručnosť v precíznom zvládnutí konštrukcie strihu, čo im poskytuje priestor na naplnenie ich predstáv o originálnom módnom odeve či textilnom dizajne. Na základe získaných znalostí a zručností dokážu absolventi zároveň transformovať voľnú tvorbu do podoby odevnej konfekcie. Ovládajú terminológiu odboru v anglickom jazyku.

 


 

8639Q GRAFIKA VIZUÁLNYCH KOMUNIKÁCIÍ

 

Odborný profil absolventa

Absolventi študijného odboru sú schopní  navrhovať grafický dizajn v spojení s interiérom architektúry, priestorové prvky v exteriéri, informačno-orientačnú grafiku a 3D systémy v mestskom aj prírodnom prostredí. Vedia tvoriť dizajn obalov a darčekových predmetov, navrhnúť a technicky zrealizovať grafické stvárnenie webových stránok. Ovládajú prácu s grafickými softvérmi Adobe InDesign,  Adobee Illustrator, Adobe Photoshop a pod. Uplatňujú sa ako kreatívny grafický dizajnéri, tvorcovia v slobodnom povolaní alebo vlastnom grafickom štúdiu, v reklamných agentúrach, masmédiách, kreatívnych štúdiách alebo v profesionálnych grafických štúdiách či v rôznych verejných alebo súkromných inštitúciách a vo všetkých oblastiach kreatívneho priemyslu, umenia a kultúry.

 


 

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

prihlaska

 KRITÉRIÁ PRIJÍMANIA ŽIAKOV DO ŠTUDIJNÝCH ODBOROV VOŠ

to-do-gf3074f9b2 640