Slovensko, krajina v srdci Európy Tlačiť
Pondelok, 22 Apríl 2013 22:29

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

a

Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova 7, Bratislava

 

VYHLASUJÚ

 

14. ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže a prehliadky žiakov základných, základných umeleckých a stredných škôl s medzinárodnou účasťou

 

SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY

 

Motto súťaže:

"Ó, mládež naša, tys´držiteľkou rána ..."  P.O.Hviezdoslav

inšpirované rozhodnutím EÚ vyhlásiť rok 2022 za Európsky rok mládeže.


SKvSE 2022 plagat

 

Témy pre jednotlivé kategórie:

 

  • predškolský vek:  MÔJ VZOR

  • veková kategória 6-10 rokov:  SPOLU SME SILNÍ AKO SVÄTOPLUKOVE PRÚTY

  • veková kategória 11-15 rokov:  ROZTIAHNI KRÍDLA A LEŤ

  • veková kategória 16-19 rokov: VÁŽME SI MINULOSŤ A VERME V BUDÚCNOSŤ

  • medzinárodná kategória:    ROZTIAHNI KRÍDLA A LEŤ

 

 Druhové kategórie:


A) kresba, maľba, grafika

B) plastika a priestorové stvárenie

C) fotografia, multimediálne spracovanie


Práce spoločne s vyplnenými prihláškami zasielajte na adresu Škola umeleckého priemyslu, Sklenárova ul. 7, 824 89 Bratislava.


Prehliadka víťazných prác sa bude konať v októbri 2022.


 

propozicie SKvSE

 

prihlaska SKvSE

 

suhlas zastupcu SKvSE

 

suhlas ziaka SKvSE

 


VÝSLEDKY 13. ROČNÍKA