Charakteristika školy Tlačiť
Pondelok, 20 Február 2012 19:00

Škola umeleckého priemyslu ponúka štvorročné študijné programy ukončované maturitnou skúškou absolventom základných škôl a trojročné vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl, ktorí už maturitnú skúšku úspešne zložili.

Školské vzdelávacie programy určené pre absolventov základných škôl:

DIVADELNÁ, FILMOVÁ A TELEVÍZNA TVORBA - študijné odbory:

scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba
scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba
scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba

ANIMOVANÁ TVORBA – študijný odbor:

animovaná tvorba

DIZAJN – študijné odbory:

grafický a priestorový dizajn
fotografický dizajn

AUDIOVÍZIA A NOVÉ MÉDIÁ – študijné odbory:

masmediálna tvorba
obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk, strih
obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika

Školský vzdelávací program vyššieho odborného štúdia:

VÝTVARNÁ A MEDIÁLNA TVORBA – študijné odbory:

textilný dizajn
animovaná tvorba       
filmová a mediálna tvorba
grafika vizuálnych komunikácií


Škola má certifikáciu International Education Society London – IES - raiting BBB - VYSOKO ERUDOVANÁ A PROFESIONÁLNE VEDENÁ INŠTITÚCIA.

Filozofiou školy je: Zvyšovať kultúrny, estetizačný a socializačný činiteľ scénického umenia v tvorivých metódach a formách vyučovania a v dotváraní profilu absolventa podľa potrieb spoločnosti. Vtláčaním vlastného rukopisu do vedomia a poznania vzdelávaných, osobitosťou učiteľa, školy, regiónu, pretvárať dnešný talent mladých ľudí na umelecké individuality zajtrajška.