Projekt Erasmus+ štartuje Tlačiť
Pondelok, 25 Október 2021 00:00

2 Erasmus PulaMedzinárodný projekt „Tradície regiónov očami študentov za podpory odborníkov z praxe“ štartuje! Sedem organizácií zo šiestich európskych krajín, vrátane našej školy, sa spojili v unikátnom projekte spolupráce financovanom zo schémy Erasmus+, ktorého cieľom je spojiť žiakov z rôznych kútov Európy a spoločne objavovať zabudnuté remeslá, výrobné postupy, spoznávať tradičné odvetvia priemyslu, ktoré formovali rozvoj našich regiónov po stáročia, inšpirovať sa kultúrou a umením a najmä za pomoci znovu nájdenia tradícií rozvíjať svoje odborné zručnosti pre potreby zajtrajška. Organizačný tím má za sebou úvodný workshop v Pule (Chorvátsko), projekt je tak oficiálne spustený a už čoskoro sa naši žiaci môžu tešiť workshopy v Nemecku, Taliansku, Chorvátsku, Rumunsku, Česku a na Slovensku.