Hodina deťom Tlačiť
Utorok, 26 Október 2021 00:00

Hodina deťom 121. októbra 2021 sa študenti našej školy aktívne podieľali na charitatívnej zbierke HODINA DEŤOM, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska. V tomto roku to bol už 22. ročník zbierky. Bol zameraný na pomoc deťom a mladým ľuďom na Slovensku v jednorodičovských rodinách. Posledný rok poznačený epidémiou koronavírusu Covid-19 zasiahol najviac deti žijúce s jedným rodičom, s mamami samoživiteľkami, starými rodičmi alebo opatrovateľmi. Zbierkou sa prispeje týmto deťom na potraviny, školské potreby, školské obedy, terapeutickú pomoc alebo zdravotné pomôcky.